Medicinal Plants of South Africa

What I currently have growing in my garden:

Agapanthus africanus – isicakathi

Aloe arborescens – inkalane

Bulbine frutescens – ibhucu, ithethe elimpofu

Carpobrotus edulis – gaukum or ghaukum, ikhambi-lamabulawo, umgongozi

Catharanthus roseus – isisushlungu

Centella asiatica – pennywort

Clivia ┬áminiata – umayime

Foeniculum vulgare – imboziso

Geranium incanum- ngope-sethsoha, tlako

Harpephyllum caffrum – umgwenya

Leonotis leonurum – umfinafincane, umunyane

Melianthus comosus – ibonya

Mentha longifolio – inixina, ufuthane lomhlange

Mesembryanthemum tortuosum – kougoed, kanna, channa

Pelargonium graveolens – wildemalva

Pelargonium sidoides – khoaara nyenyane, iyeza lezikhali, ikhubalo, icwayiba

Plumbago auriculata – umabophe, utshilitshili

Psidium guajava – ugwava

Punica granatum – granaat

Ruta graveolens – wynruit, binnewortel

Sutherlandia frutescens – ‘musa-pelo, ‘musa-pelo-oa-noka, motlepelo, phetola, insiswa, unwele

Tulbaghia violacea – isihaqa

Zantedeschia aethiopica – mothebe, inyiba, intebe

Zinziber officinale – gemmer